Konsekvensene er store om du ikke har en god reiseforsikring og noe skjer mens du er på ferie.  Dette er vilkårene du bør se nøye på når du velger forsikring.

Pris

Jo høyere egenandel du setter, jo lavere blir forsikringspremien, men det anbefales å ha lav egenandel på reiser fordi uforutsette hendelser for blir kostnadsfult.

Reiseforsikringer kommer i ulike varianter: basisversjon, noe tillegg og supervariant. Forskjellen ligger i maksgrense for reisegodset, avbestillingskostnader og lignende. Her er det derfor viktig å vurdere ditt behov opp mot kostnadene.

Service i utlandet

Om forsikringsselskapet er en del av SOS International eller har et eget servicekontor er noe du bør sjekk opp så du er forberedt om noe skjer.

Reisegods

Dersom du skal ha med deg dyre gjenstander bør du vurdere en egen tilleggsforsikring ettersom selskapene har en total grense for tapt reisegodt, og maksgrense pr. gjenstand.

Avbestilling

Å avbestille en billett kan bli dyrt om det ikke blir dekket, så sjekk vilkårene for hva som gjelder her. Hva dekkes ved sykdom, bortgang av familiemedlemmer og annet som forhindrer deg å reise.

Sykdom

Dersom du eller noen i familien skulle bli syk, hvor mye dekker forsikringen av behandlingen? I utlandet opererer de ofte med andre prisen enn hvordan det norske helsesystemet fungerer, altså kan det fort bli svært dyrt. Da er det viktig å vite hva en forsikring vil kunne dekke.

Søksmål

I utlandet kan du ende med å betale store erstatningssummer om du forårsaker en ulykke. Derfor er det viktig at du har en ubegrenset eller høy beløpsgrense for dette gjennom forsikringen.

Les teksten med liten skrift

Til slutt når det gjelder vilkår, les vilkårene med liten skrift. Ja det er kjedelig, men det kan koste deg dyrt å la være! Om du skal på ferie for å drive med ekstremsport som fallskjermhopping bør du sjekke hva forsikringen din dekker. En ordinær reiseforsikring dekker normalt ikke dette, og da bør du vurdere en ekstra dekning.

Sammenlign tilbud fra flere selskaper

For et godt tilbud på reiseforsikring bør du sammenligne flere selskaper og tilbud før du velger. Når det gjelder anskaffelse av reiseforsikring er vilkårene i avtalen viktig, og her er det store forskjeller i dekningen mellom forsikringsselskaper. Det vil lønne seg å betale noe mer for en god dekning, enn å betale billig og risikere å måtte ut med store kostnader om du blir syk på reisen.