Noen forsikringer er viktigere enn andre. Enkelte forsikringer er noe alle bør ha, mens andre kommer an på hvilke eiendeler man har.

De beste forsikringsavtalene

For å finne de beste forsikringsavtalene kan det være lurt å sjekke om fagforeningen din har en spesiell avtale med et forsikringsselskap, eller via arbeidsplassen. Videre vil det lønne seg å sammenligne mange tilbud gjennom å bruke anbudstjenester.

Forsikre verdiene

Før du skaffer forsikring bør du finne ut hvilke verdier du har og summen av disse. I tillegg bør du tenke på hva slags forsikring du trenger for å sikre deg, men også hva som trengs for å sikre din familie. For deg med familie vil en personforsikring være viktig i tilfelle det skulle skje en ulykke som fører til langvarig sykdom, uførhet eller i verste fall dødsfall. Dette vil påvirke familiens økonomi, men med en god forsikring kan man leve så normalt som mulig. En slik personforsikring inneholder ofte en gjeldsforsikring som gjør at man kan få gjelden slettet ved uførhet, noe som vil komme godt med om den største inntekten i huset forsvinner som følge av ulykken eller sykdommen.

Sikker bosituasjon

Videre bør man forsikre hjemmet sitt, både selve boligkonstruksjonen og innbo. Skulle det bli brann og huset brenner ned, hjelper det lite å kun ha en innboforsikring. Etter en uforutsett hendelse som brann er det mye som skal ordnes, og selv med forsikring kan det være vanskelig å huske på alt man eide. Et råd er derfor å ta bilder av ting som er verdifulle, slik som smykker og malerier. Dersom alt brenner ned, har man bevis og dokumentert hva man faktisk eide og hadde – noe som gjør det lettere både for deg og forsikringsselskapet å gjenoppbygge huset og kjøpe inn tilsvarende eiendeler eller betale ut erstatningssum.

Om man eier bil må man ha forsikring, her er det en lovpålagt ansvarsforsikring, men en delkasko eller kasko vil komme godt med. Dersom du og familien har planer om å reise med bilen, bør dere ha en reiseforsikring. Dette gjelder spesielt om dere skal reise utenfor EØS og EU, som USA og Asia. Her gjelder nemlig ikke det europeiske helsetrygdekortet.

Sammenlign forsikringer

Det å sammenligne forsikringer vil alltid lønne seg, og det er om å gjøre å finne de beste vilkårene til de beste prisene. Gode vilkår sikrer at du har god nok dekning, mens en konkurransedyktig pris gjør at du slipper å betale mer penger enn du trenger.